2014-07-13

Klimalarin ortam sıcaklığını algılamasını sağlar.

Klimaler , oda termostadı kullanılmadığı takdirde , ortam sıcaklığını algılayamaz.Göstermiş olduğu sıcaklık derecesi ise , ortam sıcaklığı değil , kalorifer devresinde bulunan suyun sıcaklığıdır.Kalorifer tesisatında dolaşan suyun sıcaklık değeri kısa sürelerde yüksek farklılıklar göstereceğinden , klima sık sık stop edip tekrar çalışacaktır.Bu durum yoğun trafik koşullarında sürekli dur-kalk yapan aracın durumuna benzer.Sisteme oda termostadı dahil edildiğinde ise , klima ortamın sıcaklık değerini algılar ve daha verimli çalışır.
Kullanıcı termostat üzerinde ortam için istediği bir sıcaklık değerini seçer , klima sahip olduğu program sayesinde mevcut ortam sıcaklığından istenen ortam sıcaklığına en tasarruflu şekilde nasıl ulaşacağını hesaplayarak çalışmaya başlar. Klimaler , alev modülasyonu ( alev boyutu) baca gazı ısısı ve çalışma süresi gibi faktörleri kontrol ederek son derece verimli çalışabilirler.Bunun için oda termostadı sistemin önemli bir parçasıdır.
Not : Oda termostatlarının % 15- 20 yakıt tasarrufu sağladığı konusunda bütün klima üreticisi markalar mütabıktırlar.